Zer puntu komun bada zure auzoaren, Mauleko enpresaburu baten, eta karrikako izkinako saltzailearen artean?
Euskal Herria Bihotzean Opari Txekea!

Euskal Herria Bihotzean Opari Txekea pagatzeko molde bat da.

  • Billete bat bezain aise baliatzen da
  • Norbaitek eskaintzen ahal dautzu eta norbaiti eskaintzen ahal dakozu
  • Ontasunen edo zerbitzuen erosteko balio du
  • Pertsonalizatzen ahal da
  • (Euskal Herri) Barnekaldeko 250 saltzailek, ofizialek, ekoizlek... onartzen dute

Opari Txekea molde arduratsuan erosteko manera ere da, barnekaldeko garapena laguntzen duena.

Kontsumitzeari zentzua emaiten dakon opari adimendutsua da.

Partikularrak


Ez ezazula gehiago plazer eginen duen oparia xerka....Eskain ezazu!

 

> argibide gehiago

Enpresak


Zure langileak sarizta itzazu, karga sozial dispentsak ukanez

 

> argibide gehiago

Saltzaileak, ofizialeak


Ikusgarriago bilaka zaitez eta zure urteko negozio zenbatekoa emenda ezazu

 

argibide gehiago